• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Diagnostyka - ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji

Szkolenie obejmuje badania betonu w konstrukcjach. Jest ukierunkowane przede wszystkim na badania nieniszczące metodą sklerometryczną według PN-EN 12504-2. Obejmuje również omówienie pozostałych metod badań betonu w konstrukcji: badania nieniszczące ultradźwiękowe betonu, metodę semi-nieniszczącą pull-out oraz badania niszczące. Omawia zasadę badań, wybór miejsc pomiarowych, techniki pomiaru, sprzęt, skalowanie przyrządu, krzywe skalowania, zapisy, opracowanie wyników, zasady oceny klasy wytrzymałości betonu.

W ramach szkolenia uczestnicy wykonują badania młotkiem Schmidta i opracowują wyniki, określają klasy betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych i zasad oceny wytrzymałości według PN-EN 13791.

 

Koszt kursu:

 • 1200,00   zł netto + 23% VAT (brutto: 1476,00 zł) - bez zakwaterowania
 • 1300,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 1599,00 zł) - z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym
 • 1385,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 1688,79 zł) - z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym

miejsce szkolenia : http://www.zlotedeby.pl/