• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Strona główna

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu (IMBiTB) przeprowadza procesy certyfikacji zakładowej kontroli produkcji   w obszarze dobrowolnym i regulowanym.
Uzyskanie certyfikatu przez producenta potwierdza, że wszystkie wymagania dokumentu odniesienia związane z prawidłowym postępowaniem w zakresie produkcji jego wyrobu zostały spełnione i pozytywnie ocenione przez jednostkę certyfikująca IMBiTB.

IMBiTB świadczy usługi w zakresie  analizy uzyskanych wyników badań w świetle wymagań norm i innych dokumentów,  wbudowania i pielęgnacji betonu,  opracowywania dokumentacji odnośnie betonu przeznaczonego do zastosowania w konstrukcji nagrzewanej prądem elektrycznym,  opracowywania lub weryfikacji specyfikacji technicznych odnośnie wymagań i właściwości mieszanki betonowej i betonu

foto

 IMBiTB prowadzi szkolenia, których głównym celem jest  rozwój kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg badań na zgodność z wymaganiami norm PN-EN i specyfikacjami technicznymi,  eksport wiedzy i umiejętności w procesie zarządzania dokumentacją w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP,  promowanie profesjonalizmu podczas procesu związanego z projektowaniem składu betonu