Strona główna

Front Tekst

 

Front tekst

foto

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu (IMBiTB) przeprowadza procesy certyfikacji zakładowej kontroli produkcji   w obszarze dobrowolnym i regulowanym.
Uzyskanie certyfikatu przez producenta potwierdza, że wszystkie wymagania dokumentu odniesienia związane z prawidłowym postępowaniem w zakresie produkcji jego wyrobu zostały spełnione i pozytywnie ocenione przez jednostkę certyfikująca IMBiTB.

 

foto

IMBiTB świadczy usługi w zakresie  analizy uzyskanych wyników badań w świetle wymagań norm i innych dokumentów,  wbudowania i pielęgnacji betonu,  opracowywania dokumentacji odnośnie betonu przeznaczonego do zastosowania w konstrukcji nagrzewanej prądem elektrycznym,  opracowywania lub weryfikacji specyfikacji technicznych odnośnie wymagań i właściwości mieszanki betonowej i betonu

 

 

foto

 IMBiTB prowadzi szkolenia, których głównym celem jest  rozwój kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg badań na zgodność z wymaganiami norm PN-EN i specyfikacjami technicznymi,  eksport wiedzy i umiejętności w procesie zarządzania dokumentacją w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP,  promowanie profesjonalizmu podczas procesu związanego z projektowaniem składu betonu

  • Foto
  • Foto

Projekt i realizacja Netmax